Nyheter

 
Välkommen till Life Reviews nyhetsrum. Här hittar du information och nyheter från Life Review i form av pressinformation, artiklar och bilder.


Varmt välkommen att kontakta mig för att boka en tid.


Stresshantering

Praktiskt taget alla besvär och sjukdomar härrör från ett problem – STRESS.

Vad exakt är stress? Är det att få en till räkning med posten? Att ha ett gräl med en granne? När saker och ting ej går som vi har planerat? Problem med hälsan? Ja, det finns många olika saker som kan orsaka stress. Det finns en avgörande skillnad mellan de yttre företeelser som vi normalt betraktar som stress och den fysiologiska stress som resulterar i ohälsa och sjukdom.


Fysiologisk stress är kort och gott när vårt nervsystem är ur balans. Centrala nervsystemet kan liknas vid en bil. Om du hela tiden trycker på gaspedalen i botten kommer något förr eller senare att gå sönder.

Livs granskning- behövs det?
Behöver vi människor verkligen göra en inre rensning, städa upp i det förgångna? Är det bättre att lägga locket på och glömma, förtränga händelser? Varför blir vi sjuka? Vad gör stressen med oss? Trivs du med ditt liv? Gör du det som du är ämnad för att göra? Brinner du för det du gör?

Vi människor känner mer och mer att tiden som har varit, har satt sina spår i vår fysiska kropp. Varför?

Ansvarar jag för att vara frisk?
Var och en av oss är i grunden ansvarig för sin egen utveckling. Det är så magiskt, tänk om alla sjukdomar uppstår av stress dvs ej att du skyndar dig till bussen varje dag utan inre stress av något du varit med om, då lagras det i våra cellminnen och skapar negativa tankar, och om cellminnet är skadat då har det inte förmåga att skydda oss från sjukdomar, det är fullt upptaget med det trauma som pågår inom oss.

Framgångsrik förändring och utveckling handlar om att bli medveten och acceptera konsekvenserna av våra handlingar och reaktioner. "Mänskligt ansvar" betyder ej att vi hålls ansvariga för andras beslut.

Kontakta mig gärna för att boka ett möte eller om du vill veta mer om stresshantering


Utbildningsprogram och coachning för företag

Jag skräddarsyr kortare och längre utbildningsprogram utifrån ert behov. Det kan röra sig om ledarskapsutveckling, förbättra kommunikationen i arbetsgruppen, konflikthantering, feedback, stresshantering, inspirationsföreläsningar mm.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev