Djurkommunikation


Djurkommunikation

Djurkommunikation kallas den kommunikation som sker mellan djur och människa på telepatisk väg, då man kommunicerar med ett djur genom exempelvis bilder, känslor eller ord som man får till sig. Ett djur som fått kommunicera med en människa brukar oftast bli mer harmoniskt och lugnt efteråt, då det har fått uttrycka det den känner samt känner att det har blivit sett.
Djurkommunikation som används i vardagen är ett sätt att lära känna sitt djur bättre och är också ett sätt att få en djupare kontakt med sitt djur. Det kan också användas vid många andra situationer, som exempelvis  om ett djur börjat bete sig konstigt utan att man kan förstå varför.

Att anlita en djurkommunikatör

En djurkommunikatör är någon som jobbar med att kommunicera med olika djur, och detta kan ske både genom fysiskt möte och på distans.

Fysiskt möte:
Djurkommunikatören tar kontakt med djuret telepatiskt, och ber först om tillåtelse att få prata med det. Om djuret visar att det går bra, sker en kommunikation med djuret via exempelvis bilder som djurkommunikatören får från djuret. Av respekt för djuret brukar man få låta det kommunicera det djuret vill och känner för först, innan man börjar ställa de eventuella frågor som djurägaren har. Innan kommunikationen börjar med djuret brukar djurkommunikatören vilja veta vad djuret heter, hur gammalt det är och hur länge ägaren har haft det.

Distans:
Djurkommunikatörer kan också kommunicera med djuren på distans, då kommunikationen sker via telepati och därmed inte är beroende av fysiska avstånd. Djurkommunikatören brukar då behöva information om bland annat djurets namn och ålder, samt en bild på djuret där ögonen är väl synliga. Detta skickas vanligen till djurkommunikatören via mejl eller sms.

Healing:
Jag kan även ge healing till ditt djur, antingen enbart eller i kombination med Djurkommunkationen.

.
Pris: 45 minuter 450 kr  kr.
Erbjudande t o m 20 03 31; 200kr
Pris: 30 minuter inkl healing 550 kr. Erbjudande t o m 20 03 31 300 kr

Betalning bör ske senast 24 tim innan bokad tid. Swish: 070-6105129 eller PG: 163 59 67-1

Vid bokning gäller 18-årsgräns.
Återbud lämnas senast 24 timmar före avtalad tid.
Vid uteblivet besök så debiteras hela summan.

Varm välkomna!!